Userasmeninesinvesticijos
Vieša
Pranešti

Asmeninių investicijų valdymas

Rengiu bankininkystės studijų baigiamąjį darbą, kurio tikslas – Išsiaiškinti, kaip individualūs investuotojai valdo savo asmenines investicijas Lietuvoje. Tyrimo duomenys bus panaudoti tik baigiamajam darbui. Ši anketa yra anoniminė ir užtikrina konfidencialumą. Dėkoju už sutikimą dalyvauti tyrime ir tikiuosi Jūsų atsakymų į pateiktus klausimus.
1. Lytis:Privalomas
2. Jūsų amžius:Privalomas
3. Kuo užsiimate?Privalomas
4. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
5. Jūs dirbate:Privalomas
6. Šeimos sudėtis:Privalomas
7. Finansiniai įsipareigojimai:Privalomas
8. Vidutinės Jūsų grynosios mėnesio pajamos, Lt:Privalomas
9. Po būtinųjų išlaidų vidutiniškai Jums lieka, Lt:Privalomas
10. Dažniausiai likusius pinigus Jūs:Privalomas
11. Kokią likusių pinigų sumą per mėn. skiriate taupymui Lt:
12. Kokią likusių pinigų sumą per mėn. skiriate investavimui Lt:
13. Dėl kokių priežasčių taupote?Privalomas
14. Dėl kokių priežasčių investuojate?Privalomas
15. Investuojate lėšas:Privalomas
16. Investuojate:Privalomas
17. Dažniausiai investuojate laikotarpiui (taip pat indėlių trukmė):Privalomas
18. Investavimo patirtis:Privalomas
19. Jūs kaip investuotojas:Privalomas
20. Kaip priimate sprendimą investuoti?
21. Jūsų naudojamos vertybinių popierių atrankos priemonės:Privalomas
22. Ar Jūs diversifikuojate savo investicinį portfelį?Privalomas
23. Ar prieš investuodami sudarote investavimo planus?
24. Ar turite žinių apie asmeninių investicijų valdymą?
25. Kaip dažnai Jūs užsiimate investicijų valdymu:
26. Ar įvertinate savo investicijų efektyvumą?
27. Ar po investicijų efektyvumo įvertinimo koreguojate savo investicinius tikslus, politika, portfelio strategija ir struktūrą?
28. Paskutinių metų veiklos rezultatas:Privalomas
29. Dabartinių investicijų/indėlių bendra suma, Lt:Privalomas
30. Dėl kokių priežasčių netaupote/neinvestuojate arba susilaikote: