Specialybės pasirinkimą lemiančių motyvų įtaka asmeninės karjeros planavimui aukštajame moksle

Esu Vytauto Didžiojo universiteto IV kurso studentas. Atlieku tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti, kokie motyvai dažniausiai nulemia aukštojo mokslo studentų specialybės pasirinkimą ir paanalizuoti jų įtaką tolesnei asmeninės karjeros planavimo eigai.

Anketa yra anoniminė. Jūsų atsakymai labai svarbūs tyrimo rezultatams, kurie bus statistiškai apibendrinami ir pateikiami baigiamajame bakalauro darbe. Iš anksto dėkoju už atsakymus! 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:Privalomas
2. Jūsų amžius: (įrašykite)Privalomas
3. Jūsų studijų sritis:Privalomas
4. Kursas, kuriame studijuojate:Privalomas
5. Jūsų paskutinio semestro vidurkis:Privalomas
Įrašykite
6. Šiuo metu Jūs:Privalomas
7. Pažymėkite, kas lėmė Jūsų apsisprendimą pasirinkti šias studijas aukštojoje mokykloje.Privalomas
8. Pažymėkite, dėl kokios priežasties pasirinkote būtent šią aukštąją mokyklą, kurioje šiuo metu studijuojate.Privalomas
9. Pažymėkite, kurie iš išvardintų motyvų turėjo didžiausią įtaką Jūsų apsisprendimui pasirinkti studijų programą, kurioje studijuojate. (Pažymėkite 3 Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus)Privalomas
Suranguokite 9 klausime pasirinktus motyvus, įrašydami skaičių ir šalia - atsakymo varianto raidę (1 - motyvas, IŠ 9 KLAUSIME PASIRINKTŲ 3, turėjęs mažiausią įtaką Jūsų specialybės pasirinkimui, 2 - didesnę, 3 - didžiausią įtaką).Privalomas
10. Pažymėkite, ar Jūs stodamas/-a į šią studijų programą, ją baigęs/-usi galvojote dirbti pagal specialybę.Privalomas
11. Pažymėkite, ar Jūs esate patenkintas/-a studijų programos pasirinkimu. Ar studijos pateisina Jūsų lūkesčius.Privalomas
12. Jei turėtumėte galimybę, ar rinktumėtės tą pačią studijų programą?Privalomas
13. Pažymėkite, kuris iš išvardintų motyvų ŠIUO METU lemtų Jūsų apsisprendimą renkantis studijų programą.Privalomas
14. Pabaikite teiginį „Karjera - tai ...“:Privalomas
15. Pasiriinkite, koks Jūsų planuojamų baigti studijų lygmuo:Privalomas
16. Pažymėkite, ką Jūs ketinate veikti baigęs/-usi studijas.Privalomas
17. Pažymėkite, kokios priežastys lemia 16 klausime pateiktą tokį Jūsų apsisprendimą.Privalomas
18. Pažymėkite, ar darbas, kurį norėtumėte dirbti baigęs/-usi studijas, turėtų atitikti Jūsų pasirinktą specialybę.Privalomas
19. Pažymėkite, kuris iš išvardintų sėkmingos karjeros veiksnių Jums atrodo svarbiausias.Privalomas
20. Pažymėkite, kaip Jūs vertinate savo karjeros perspektyvas.Privalomas